Консултантска помощ за работодатели
  • Консултации при избора, договарянето и управлението на групови корпоративни социални придобивки - здравно и пенсионно осигуряване;
  • Изготвяне на документацията за обществени поръчки, правила и критерии за оценка на кандидатите за корпоративни социални придобивки;
  • Застраховки на индивидуални и групови социални рискове и отговорности.
  • Проучване, разработване и изграждане на професионални пенсионни схеми;