За нас
Нашата фирма е създадена през 2003 г., но въпреки малката си история тя успя да се наложи, като коректен и отговорен партньор.
Мисията: В услуга на клиентите.
Цел: Коректен и отговорен партньор.
Задачи: Изготвяне на актюерски оценки по МСС 19; Консултантски услуги на пенсионни дружества и здравни компании: лицензиране, пенсионни схеми, общи условия и тарифи, актюерски анализ; Консултации при разработване и внедряване на информационни системи на пенсионни дружества и здравни компании.